2018-02

Kedvező változások a villamos-energia fogyasztók általi szabálytalan vételezési eljárása során

Összefoglaló a Békéltető Testület szemszögéből.

A megyei Békéltető Testületnél 2017 évben tárgyalt, összes befejezett ügy 58 % szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói jogvita volt. Ebből közüzemi szolgáltatáshoz köthető 27 %, melyen belül távhő 0,36 %; víz- szennyvíz 0,73 %; hulladék 17,88 %; gáz 5,74 %; villamos energia 2,55 % volt.

Előzmények: A békéltető testületnél a gáz- és villamos energiaszolgáltatással kapcsolatban leggyakrabban azért indult meg az eljárás, mert a szolgáltató szabálytalan vételezés miatt több százezer forint összegű kötbér fizetésére kötelezte a fogyasztót, aki ezt nem tartotta jogosnak. A szabálytalan vételezés akkor is megvalósult a jogszabályok alapján, ha a mérőórák és az azokon található jogi zárak – plombák, záró gyűrűk – sérültek, vagy azért, mert nem volt azonos a plomba lenyomata a felszereléskor felhelyezettel. A fogyasztók nehéz helyzetben voltak, hiszen nem tudták igazukat bizonyítani. Remélhetőleg ez a helyzet egy 2018. február 19. napján hatályba lépett, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott rendelet alapján a villamos energia szolgáltatás területén a fogyasztók szemszögéből pozitívan változni fog.

Lényeges változás, hogy a villamos energiaszolgáltatásban szabálytalan vételezés miatt jogkövetkezmény csak abban az esetben alkalmazható, ha a szolgáltató rendelkezik olyan fénykép- vagy videofelvétellel, ami bizonyítja, hogy a fogyasztásmérőt ép és sértetlen állapotban adta át, a felvételből annak is ki kell tűnnie, hogy azt a felszerelés alatt készítette a szolgáltató.

A szabálytalan vételezés eseteik szabatosan, tételesen felsorolja a rendelet: ilyen lehet pl. – a teljesség igénye nélkül – méretlen vételezés lehetővé tétele; szabálytalan vételezés megvalósulása fogyasztás mérő megrongálásával vagy megkerülésével; önkényes visszakapcsolás.

A helyszíni ellenőrzés kereteit szigorúan szabályozza a rendelet. Az ellenőrzés során a fogyasztónak, vagy meghatalmazottjának végig jelen kell lennie. Az ellenőrzést végző személy nem intézhet a fogyasztóhoz olyan kérést, amely az ellenőrzés helyszínének elhagyását eredményezi, ha mégis, akkor az ellenőrzést azonnal fel kell függeszteni, a megszakítás okát, tényét és az ellenőrzés újrakezdésének tényét, pontos idejét a jegyzőkönyvön fel kell tüntetni.

Az ellenőrzés megkezdése előtt a szolgáltató megbízottjának fényképes igazolvánnyal igazolnia kell magát, tájékoztatni kell a fogyasztót az ellenőrzés megkezdése előtt, az ellenőrzésről, annak jogkövetkezményeiről, az ellenőrzés céljáról. Ezt nem csak szóban, de a un. „Ellenőrzést megelőző tájékoztatási lap” kitöltésével és átadásával írásban is.

A fogyasztó jogosult a helyszíni ellenőrzés során nyilatkozatot tenni a jegyzőkönyvben. A szabálytalan vételezés tényét elismerő nyilatkozatot csak a felhasználó tehet, vagyis akinek nevére a számla jön.

A rendelet az igazságügyi szakértő alkalmazására, kiválasztására, kirendelésére vizsgálatára vonatkozóan is részletes eligazítást nyújt.

Aki a részletes szabályokat szerezné megismerni az megtalálja az interneten a 18/2017. (XII. 21) MEKH rendelet, a hálózathasználati szerződő felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról.

Zárásként néhány mindennapi tanács a fogyasztóknak.

Nézzék meg néha a villanyóra szekrényüket, hogy minden ép, nem rongálta-e meg valaki, ha ilyet észlelnek azt igazolható módon – nem telefonon – jelentsék be a szolgáltatónak. Ugyancsak ellenőrizzék az óra működését, mérőállását, ha problémát tapasztalnak szintén jelentsék. A sértetlen őrzés az Önök feladata.

Ha ellenőrzést kapnak, bizonyosodjanak meg arról, hogy azt jogosult személy végzi-e, az aláírásra átadott dokumentumot csak azt követően írják alá, hogy azt tüzetesen elolvasták és megértették. Az ellenőrzés során végig legyenek jelen, ha valamivel nem értenek egyet, azt a készülő jegykönyvön írásba jelezzék. Azzal, ha nem írnak alá semmit, és nem veszik át a postán érkező hivatalos iratokat, nem mentesülnek a felelősség alól.

Ha problémájukat nem sikerül közvetlenül rendezniük a szolgáltatóval, forduljanak a Békéltető Testülethez. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u 2. Tel.: 42/416-074, Fax.:42/311-750

e-mail: bekelteto@szabkam.hu; http://bekeltetes-szabolcs.hu

 

 

Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

békéltető testület elnöke