Az aktuális fogyasztóvédelmi jogszabályok teljes terjedelemben megtalálhatóak az alábbi linkeken:

2013. évi CLXXVII. törvény  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

2013. évi V. törvény  a Polgári Törvénykönyvről

1997. évi CLV. törvény  a fogyasztóvédelemről

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet   a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

(pdf)

530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a fogyasztói csoportokról

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről

213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet  az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet   a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

(pdf)

fogyasztóra vonatkozó rendelkezések