Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei                Tárgy: Hirdetmény kézbesítési vélelem beálltáról

Békéltető Testület

 

Ügyszám: 76-3/2018.

Vállalkozás neve: Mobilcorner.hu Kft.

Székhelye: 2300 Ráckeve, Irinyi utca 6.

A közzététel indoka: Fenti vállalkozás elleni kérelem ügyében indult eljárás kapcsán, a 2018. április 25. napján megtartott meghallgatáson a 76-3/2018. számú ajánlás született, melyet a békéltető testület elnöke postai úton megküldött a felek részére. A vállalkozás székhelyéről az irat „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a testület részére. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 29/A. § (2) bekezdése értelmében, ha az irat a békéltető testülethez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

Kézbesítési vélelem beállta: 2018. június 08.

 


 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

  1. Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Tel: 42/416-074; fax: 42/311-750

e-mail: bekelteto@szabkam.hu

http://bekeltetes-szabolcs.hu/

Ügyiratszám: 212-4/2017.                                 Tárgy: Értesítés kézbesítési vélelem beálltáról

 

Kovács József (4400 Nyíregyháza, Liliom utca 27/A. szám alatti lakóhelyű) fogyasztónak, a Worldman Trade Kft. (4032 Debrecen, Füredi út 64. 6/24. szám alatti székhelyű) vállalkozás elleni kérelme ügyében indult eljárás kapcsán, a 2017. október 25. napján megtartott meghallgatáson a 212-3/2017. számú ajánlás született, melyet a békéltető testület elnöke postai úton megküldött a felek részére. A vállalkozás székhelyéről az irat “nem kereste” jelzéssel érkezett vissza 2018. január 29. napján.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 29/A. § (2) bekezdése értelmében, ha az irat a békéltető testülethez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

 

A postai kézbesítés második megkísérlése 2018. január 19-én történt meg, így az iratot 2018. január 26-án kell kézbesítettnek tekinteni.

Az Fgytv. 33. § (6) bekezdése szerint a kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás kézbesítése esetén a békéltető testület elnöke a 29/A. § (2) bekezdés szerinti kézbesítési vélelem beálltáról a vélelem beálltát követő nyolc napon belül – a kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás egyidejű csatolásával – értesíti a felet, és gondoskodik a kézbesítési vélelem beállta tényének, valamint a vállalkozás nevének, székhelyének a békéltető testületek honlapján – az ügyszám megjelölésével – történő közzétételéről.

Melléklet: 212-3/2017. számú ajánlás

Nyíregyháza, 2018. február 2.

Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Békéltető Testület Elnöke


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei                Tárgy: Hirdetmény kézbesítési vélelem beálltáról

Békéltető Testület

 

Ügyszám: 253-3/2017.

Vállalkozás neve: Idea Home Stúdió

Székhelye: 4002 Debrecen, Zsurló utca 6.

Kézbesítési vélelem beállta: 2018. január 10.


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei                Tárgy: Hirdetmény kézbesítési vélelem beálltáról

Békéltető Testület

 

Ügyszám: 293-3/2017.

Vállalkozás neve: Deiog Kft.

Székhelye: 1161 Budapest, Állomás utca 8.

A közzététel indoka: Fenti vállalkozás elleni kérelem ügyében indult eljárás kapcsán, a 2018. február 09. napján megtartott meghallgatáson a 293-3/2017. számú ajánlás született, melyet a békéltető testület elnöke postai úton megküldött a felek részére. A vállalkozás székhelyéről az irat “nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a testület részére. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 29/A. § (2) bekezdése értelmében, ha az irat a békéltető testülethez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

Kézbesítési vélelem beállta: 2018. március 28.

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei                Tárgy: Hirdetmény kézbesítési vélelem beálltáról

Békéltető Testület

 


Ügyszám: 17-3/2018.

Vállalkozás neve: Conelli Kft.

Székhelye: 2217 Gomba, Ibolya utca 10.

A közzététel indoka: Fenti vállalkozás elleni kérelem ügyében indult eljárás kapcsán, a 2018. február 14. napján megtartott meghallgatáson a 17-3/2018. számú ajánlás született, melyet a békéltető testület elnöke postai úton megküldött a felek részére. A vállalkozás székhelyéről az irat “nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a testület részére. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 29/A. § (2) bekezdése értelmében, ha az irat a békéltető testülethez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

Kézbesítési vélelem beállta: 2018. április 03.