Békéltető testületi álláspályázati felhívás

Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 21. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testületnél békéltető testületi tag/elnök tisztség betöltésére. 

Amennyiben békéltető testületi tagi és elnöki pozícióra is jelentkezik, ebben az esetben két pályázat benyújtása szükséges!

A jogviszony időtartama: 4 év határozott idő, 2024. január 1-jétől

Foglalkoztatás jellege: megbízási szerződés

A munkavégzés helye: a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testület székhelyén 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. vagy annak illetékességi területén az 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Ellátandó feladatok: A békéltető testületek a fogyasztók és a vállalkozások közötti fogyasztói jogviták ingyenes, gyors rendezésének lehetőségét kínálják, mindezt a felek számára egyszerű, érthető eljárási szabályok révén.

A békéltető testületi tag főbb feladata:

 • a rendelkezésre álló iratanyagok alapján felkészülés a jogvita eldöntése érdekében,
 • online vagy személyes meghallgatás megtartása, levezetése vagy azon történő részvétel,
 • döntéshozatal egyedül vagy közös döntéshozatal esetén javaslattétel az eljáró tanács tagjaként,
 • a meghozott döntés írásba foglalása.

békéltető testület elnökének feladata:

 • a testület elnöklésével összefüggő feladatok, így különösen:

– a testületi munka szervezése,

– szakmai feladatok összehangolása,

 – kommunikáció,

– a testületi feladatok menedzselése,

– szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése,

– országos szakmai üléseken történő részvétel

 • a testületi tagi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: A békéltető testületi elnöki és tagsági feladat ellátására vonatkozó kiválasztási eljárás szabályairól és a békéltető testületi elnökök és tagok díjazásáról, képzéséről és a békéltető testületi alapvizsga szabályairól, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 5 /2023. (VI.19.) IM rendelet az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú végzettség
 • legalább 2 éves szakmai gyakorlat

Elvárt kompetenciák: megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó és önálló munkavégzési képesség, együttműködési és konfliktuskezelési képesség, hivatástudat, pontosság, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, tárgyalóképesség, jó kommunikációs ismeretek, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, amelyben a tagjelölt pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kiválasztása esetén a fogyasztói oldal képviselője, a vállalkozói oldal képviselője, vagy semleges fél kíván lenni a békéltető testületben,
 • a pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat vagy annak másolata, továbbá a legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okirat vagy annak másolata,
 • az Fgytv. 22. § (4) bekezdése a) pontja szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy ennek kiadása iránti kérelem benyújtásának igazolása. (Kizárólag olyan speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány megfelelő, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem állnak fenn vele szemben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 22. § (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott kizáró okok.)
 • az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) adatszolgáltatása arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, részletes tájékoztatás a https://birosag.hu/gondnokoltak-es-elozetes-jognyilatkozatok hivatkozáson érhető el. Kérjük, hogy lehetőség szerint ezen adatszolgáltatást ügyfélkapun szíveskedjenek bekérni az OBH-tól!
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában szereplő személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez az érintett hozzájárul. A részletes tájékoztatás az alábbi linken található: https://hbkik.hu/wp-content/uploads/2023/08/Kiegeszito-adatkezelesi-tajekoztato.pdf. A letölthető adatkezelési nyilatkozat a https://hbkik.hu/wp-content/uploads/2023/08/Adatkezelesi-nyilatkozat.pdf hivatkozáson érhető el.
 • amennyiben a tagjelölt a békéltető testület illetékességi területén bejegyzett fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület által javasolt személy, szükséges csatolni a tagjelölt erre vonatkozó elfogadó nyilatkozatát.

A pályázat részeként benyújtandó valamely irat, igazolás vagy nyilatkozat benyújtásának elmaradása esetén a pályázat érvénytelen!

Szükséges nyelvtudás: előny az angol nyelvtudás

A tisztség betöltésének kezdő időpontja: 2024. január 1-je.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 2.

A pályázati kiírás részleteivel kapcsolatosan további információt Nemes Brigitta, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara békéltető testületi ügyintézője nyújt, a +36-30-9588719 telefonszámon és a nemes.brigitta@hbkik.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara részére kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a nemes.brigitta@hbkik.hu e-mail címre. Az e-mail tárgyában kérjük, tüntesse fel: Pályázat békéltető testületi tag/elnök tisztség betöltésére.

A Kamara felhívja a HBKIK mellett működő békéltető testület illetékességi területén bejegyzett fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületeket, hogy javaslatot tehetnek az Fgytv. 22. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott előírásoknak megfelelő személyek közül a békéltető testületi tagok egyharmadára. A javaslathoz mellékelni kell a felhívásban előírt dokumentumok mellett a tagnak javasolt személy által tett elfogadó nyilatkozatot is.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .