Vállalkozásokat érintő jogszabályváltozások 2018-ban

Nagy érdeklődés fogadta 2018. február 5-én, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában megrendezett – Az adatvédelmi szabályozás változásai 2018-ban és Az elektronikus közbeszerzés bevezetése és várható hatásai címmel – dr. Bodó Gergely ügyvéd által tartott előadás.

A résztvevők információt kaptak a GDPR-ról általában, az ezzel kapcsolatos, jelenleg hatályos jogszabályokról, az új szabályokról a GDPR-ban, az erre való felkészülés lépéseiről, az esetlegesen kiszabható bírság mértékéről, illetve megismerhettek a témával kapcsolatos néhány rossz gyakorlatot (GDPR előtt és után). Az elektronikus közbeszerzés témában szó volt arról, hogy mire is terjed ki valójában, továbbá a megvalósítás módjáról, az EKR rendszer alkalmazásának gyakorlati kérdéseiről, az eljárások dokumentálásáról, az ajánlattétel folyamatáról és az ajánlattevők részére javasolt előkészületekről.

A programok sorában helyt kapott Tamás Szilárd és Szántó Tamás IKT tanácsadók előadása, melynek témája az volt, hogy hogyan segíti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Modern Vállalkozások Programjában a vállalkozásokat az adatvédelmi változások kezelésében?

Az előadás anyaga megtalálható az alábbi csatolmányban:

http://szabkam.hu/hu/letoltes/90464/0a0c4

http://szabkam.hu/hu/letoltes/90465/6e210

Munkavédelmi szeminárium sorozat

A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya és a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete (MUFOSZ) közös szervezésében egy Munkavédelmi Szeminárium sorozat kerül megvalósításra Budapesten.

A Szeminárium sorozat minden hónapban egy-egy kiemelkedő jelentőségű munkavédelmi témát dolgoz fel. Az előadások Budapesten az V. kerületben kerülnek megrendezésre általában 13.00 órai kezdettel. A pontos helyszínről a jelentkezőket a szemináriumok megrendezése előtti napokban értesítik.

 

Kérjük, hogy érdeklődés esetén részvételi szándékukat legkésőbb az előadást megelőző 10 nappal szíveskedjenek jelezni.

 

A jelentkezés kizárólag e-mailben lehetséges, a dora.laczik@ngm.gov.hu címen.

 

A szemináriumok időpontjai a mellékletben találhatóak.

Munkavédelmiszeminárium2017 Munkavédelmiszeminárium2018

Hírdetmény

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület felhívja a Testület illetékességi területén működő fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületeket, hogy a hirdetmény napilapban történt közzétételétől számított 30 napon belül a 215/2008.(VIII.29) Korm. rendeletnek megfelelően tegyék meg jelölésüket. A Testület tagjainak száma 14 fő, a fogyasztóvédelmi egyesületek részéről a Testületbe jelölhető személyek maximális száma 7 fő, ezen belül a jogász szakképzettséggel rendelkező tagok minimális száma 2 fő, az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek maximális száma 3 fő. A jelöléseket a Testület székhelyére postai úton a megyei Békéltető Testület elnökéhez címezve (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.) kérjük eljuttatni. Görömbeiné dr. Balmaz Katalin Békéltető Testület elnöke

A fenti hirdetmény a Kelet-Magyarország megyei napilap 2015. szeptember 3. számában került közzétételre.